Jagers, Boeren en Romeinen5000 vChr. - 500

Ridders en Monniken500 - 1000

Steden en Staten1000 - 1500

Hervormers en Regenten1500 - 1700

Pruiken en Revoluties1700 - 1800

Burgers en Stoommachines1800 - 1900

Moeilijke Tijden1900 - 1950

Groei en Welzijn1945 - Heden

?>

Jagers, Boeren en Romeinen

5000 v Chr tot 500, Pre-historie en Oudheid

Na de ijstijd ontstonden door een samenspel van wind en water de strandwallen. Deze vormden de basis voor de latere duinformaties. Op het nieuwe land vestigden zich geleidelijk mensen. Het waren jagers die van de jacht en de visserij leefden. Zij ontwikkelden zich tot boeren die met landbouw en veeteelt in hun levensonderhoud  gingen voorzien. Omstreeks het begin van de jaartelling kwamen de Romeinen in het gebied rond de Rijnmond. De Rijn en vijandelijke stammen bemoeilijkten een verdere opmars naar het noorden. Daarmee werd de Rijn een onderdeel van de noordelijke grens van het Romeinse rijk, de Limes genaamd. Een reeks van forten beschermde gedurende ongeveer vier eeuwen de Limes. Binnen de grenzen van de huidige gemeente Katwijk waren er twee.

Droge voeten in de IJzertijd

Hoe verder je in het verleden duikt, des te moeilijker wordt het om menselijke bewoning vast te stellen. Sporen daarvan zijn steeds lastiger te herkennen, ook omdat de strandwallen in...

lezen

Droge voeten in de IJzertijd

terug
naar verhalen

Jagers, Boeren en Romeinen

5000 vChr. - 500

Knooppunt in een wereldrijk

Het gebied van de huidige gemeente Katwijk lag in de meest noordwestelijke hoek van het Romeinse rijk op het Europese vasteland. Het nam een belangrijke positie in: het was een ...

lezen

Knooppunt in een wereldrijk

terug
naar verhalen

Jagers, Boeren en Romeinen

5000 vChr. - 500