Jagers, Boeren en Romeinen5000 vChr. - 500

Ridders en Monniken500 - 1000

Steden en Staten1000 - 1500

Hervormers en Regenten1500 - 1700

Pruiken en Revoluties1700 - 1800

Burgers en Stoommachines1800 - 1900

Moeilijke Tijden1900 - 1950

Groei en Welzijn1945 - Heden

?>

Ridders en Monniken

500 tot 1000, De vroege middeleeuwen

Veel bewoners waren er gedurende deze eeuwen niet in de Oude Rijnmond. Toch worden af en toe sporen van bewoning uit het begin van dit tijdvak gevonden. Over de oorzaak van de daling van bevolkingsdichtheid is weinig bekend. Naarmate de tijd voortschreed begon de bevolking weer te groeien. De volksverhuizing, waarbij stammen uit het noorden en oosten van Europa naar het westen opdrongen, speelde hierbij een belangrijke rol . De handel begon zich meer te ontwikkelen. De Duitse keizer kreeg aandacht voor dit gebied en er ontstond een vorm van bestuur. Met de komst van Willibrord in deze streken begon het christendom zich te verspreiden. Kerkjes en kloosters werden gesticht  waardoor dorpen ontstonden. Monniken en nonnen verzorgden naast de prediking ook enig onderwijs. Een belangrijke rol speelden de nonnen van de abdij van Rijnsburg

Strijd om de Rijnmond

Toen de Romeinen vertrokken, verdwenen ook de Cananefaten, de Germaanse stam die leefde in het Rijnmondgebied. Het werd stil en pas een paar eeuwen later ontstond weer nieuwe bewoning, met...

lezen

Strijd om de Rijnmond

terug
naar verhalen

Ridders en Monniken

500 - 1000

Grote Havikssteigers

Toen de mens meer ging produceren dan hij voor zijn levensonderhoud nodig had, leidde dit tot handel en vervoer. Aangezien vervoer over water het meest voor de hand lag, ontstonden...

lezen

Grote Havikssteigers

terug
naar verhalen

Ridders en Monniken

500 - 1000

Rinasburg

Na de Romeinse tijd raakte de Rijnmond ontvolkt. Grote overstromingen van de rivieren verjoegen de bevolking, die zich terugtrok op het hogere gebied van de oude duinen. Het zou tot ongeveer...

lezen

Rinasburg

terug
naar verhalen

Ridders en Monniken

500 - 1000

Willibrord, een pelgrim van over zee

Als je het Katwijkse verpleeghuis de Wilbert binnenkomt, heet het beeld van Willibrord ( = Wilbert!)  je van harte welkom. Het is een van de weinige herinneringen in  Katwijk aan...

lezen

Willibrord, een pelgrim van over zee

terug
naar verhalen

Ridders en Monniken

500 - 1000

Adellijke dames in het klooster

Hoewel er voor onze jaartelling al mensen op de gronden van Rijnsburg woonden, was er  pas in de zesde eeuw sprake van een kleine nederzetting. Archeologische vondsten wijzen er op...

lezen

Adellijke dames in het klooster

terug
naar verhalen

Ridders en Monniken

500 - 1000

De mart

De oorsprong van de handel in paarden in Valkenburg is te vinden in de Romeinse tijd. Door de eeuwen heen is de jaarlijkse paardenmarkt een hoogtepunt in het leven van...

lezen

De mart

terug
naar verhalen

Ridders en Monniken

500 - 1000