Jagers, Boeren en Romeinen5000 vChr. - 500

Ridders en Monniken500 - 1000

Steden en Staten1000 - 1500

Hervormers en Regenten1500 - 1700

Pruiken en Revoluties1700 - 1800

Burgers en Stoommachines1800 - 1900

Moeilijke Tijden1900 - 1950

Groei en Welzijn1945 - Heden

?>

Groei en Welzijn

1950 tot heden, Televisie en computers

Na de bevrijding in 1945 vond herstel van de oorlogsschade plaats. In Valkenburg was men daar tijdens de bezetting al mee begonnen. De herbouw van Boulevard en aangrenzende straten in Katwijk aan Zee werd al snel gerealiseerd. De vissersvloot kon weer uitvaren en het toerisme ontwikkelde zich voorspoedig. De industrie kwam tot grote bloei en bood aan de snel groeiende bevolking bijna volledige werkgelegenheid. De grote bedrijvigheid stimuleerde de welvaart sterk, waardoor in nagenoeg ieder huishouden de televisie zijn intrede deed en in een later stadium de computer. Ook zorg en welzijn kregen veel aandacht.  De bloemenhandel groeide explosief,  wat in Rijnsburg resulteerde in grote uitbreidingen van de veiling Flora. De sterk groeiende bevolking leidde in alle kernen tot een nog steeds verdergaande verstedelijking,  die mede door instroom van buiten de identiteit van de dorpskernen blijvend doet veranderen. Om de verdere bevolkingsgroei van de regio op te vangen, werd na de opheffing van het Marinevliegkamp Valkenburg het vrijkomende gebied bestemd tot woonlocatie. In het belang van voldoende organisatorisch vermogen om de ontwikkeling van het gebied te realiseren vond een gemeentelijke fusie plaats van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Samen sterk

Vergroting van bestuurskracht is al jarenlang de belangrijkste reden voor gemeentelijke herindeling.  Gemeentelijke herindeling vindt al sinds de negentiende eeuw  plaats. Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw is...

lezen

Samen sterk

terug
naar verhalen

Groei en Welzijn

1945 - Heden

Van Vliegkamp naar Vliegveld

Naar aanleiding van de dreigende politieke situatie in Duitsland werd in 1936 besloten de Vesting Holland extra te beschermen met vliegvelden. Op 17 april 1939 werd begonnen met de aanleg...

lezen

Van Vliegkamp naar Vliegveld

terug
naar verhalen

Groei en Welzijn

1945 - Heden

Zo verschillend en tóch één

Sinds de fusie in 2006 bestaat de gemeente Katwijk uit een vijftal kernen, namelijk Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Katwijk Noord, Rijnsburg en Valkenburg. Elk van deze kernen...

lezen

Zo verschillend en tóch één

terug
naar verhalen

Groei en Welzijn

1945 - Heden