Jagers, Boeren en Romeinen5000 vChr. - 500

Ridders en Monniken500 - 1000

Steden en Staten1000 - 1500

Hervormers en Regenten1500 - 1700

Pruiken en Revoluties1700 - 1800

Burgers en Stoommachines1800 - 1900

Moeilijke Tijden1900 - 1950

Groei en Welzijn1945 - Heden

?>

Burgers en Stoommachines

1800 tot 1900, Industrialisatie en handel

In de negentiende eeuw brak de industrialisatie pas goed door. De stoommachine speelde in dat proces een centrale rol. Deze bevorderde de productiviteit en dus ook de koopkracht van de burgers. Het railverkeer kwam op gang, wat tussen Katwijk en Leiden resulteerde in de aanleg van een tramlijn. De dienst werd vele jaren gereden door de ‘blauwe tram’. Die tram en de grotere welvaart stimuleerden in Katwijk de vishandel en in Rijnsburg de bloemenhandel. In Valkenburg breidde de reeds bestaande industriële kern zich uit langs de Rijn. In Katwijk kwam het toerisme tot ontwikkeling en werden zorginstellingen gesticht. De bedrijvigheid bij de bomschuiten op het strand trok schilders  aan uit binnen- en buitenland, waardoor een kunstenaarskolonie ontstond.

 

Een burgemeester met een dakpannenfabriek

Kalk-, steen- en pannenfabrieken langs de Rijn In Valkenburg, aan de Rijn waar nu het Boonrak is, heeft heel lang een dakpannenbakkerij gestaan. Al op de kaart van Bilderbeek uit...

lezen

Een burgemeester met een dakpannenfabriek

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900

Bloemen uit Rijnsburg

Door de eeuwen heen hebben mensen gehouden van de schoonheid van bloemen en planten. Al in de tijd van Karel de Grote werd in onze streken de Madonnalelie geïntroduceerd. Rond...

lezen

Bloemen uit Rijnsburg

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900

Loggers & kotters

In 1866 bracht een Scheveningse reder de eerste logger in de vaart. Dit snelle schip bleek voor de haringvisserij beter te voldoen dan de logge bomschuit, maar had als nadeel...

lezen

Loggers & kotters

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900

Schilderen van licht

In de negentiende eeuw  trokken kunstschilders naar dorpen die nog niet door de moderne tijd waren aangetast. Zo kwam men ook in Katwijk terecht. Niet alleen het strand, de zee...

lezen

Schilderen van licht

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900

Zee, zon en frisse lucht

In  kuuroorden in de ons omringende landen was het baden in zee al geruime tijd gebruikelijk. Er werd namelijk een geneeskrachtige werking aan toegeschreven. Baden in zee werd vooral heilzaam...

lezen

Zee, zon en frisse lucht

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900

Van Wurf tot badplaats

Wie op een mooie zomerse dag over de Boulevard van Katwijk loopt en ziet hoe bezoekers genieten van zon, strand en zee kan zich niet voorstellen hoe Katwijk er 170...

lezen

Van Wurf tot badplaats

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900

We mosse ruifele

Onder het Katwijks verstaan we het dialect van Katwijk aan Zee. Het Katwijkse dialect onderscheidt zich nog altijd heel duidelijk van het Standaardnederlands en van de dialecten die in de omgeving...

lezen

We mosse ruifele

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900

Streekmode

Klederdracht is het dragen van kleding die anders is dan de heersende internationale mode in een dorpsgemeenschap of streek. Toch is ook klederdracht onderhevig aan mode, in langzame tred volgt...

lezen

Streekmode

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900

Het Heerenschool

In Katwijk aan de Rijn bestaat van oudsher een rooms-katholieke bevolkingsgroep. Sommigen verklaren dit uit het gegeven dat dit dorpsdeel een heel eigen, agrarisch karakter heeft, in tegenstelling tot het...

lezen

Het Heerenschool

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900

Ook in dit Tijdvak

lezen

Ook in dit Tijdvak

terug
naar verhalen

Burgers en Stoommachines

1800 - 1900