Verantwoording

Aan deze canon hebben meegewerkt:

Schrijvers:                                      Adviseurs:
J. Bakker                                            M. Dijkstra
S. Ciesluk                                           C. Smit
Mevr. G.L. van Duijn                      J. Wienen
J. Dubbeldam                                    Stuurgroep:
G. Eldering                                         J. Bakker
H. Imthorn                                         Mevr. T. van Delft
P. van der Horst                                H. Schonenberg
Mevr. A. Kingmans
Mevr. E. Oosterlee                           Projectgroep:
D. Parlevliet                                       J. Bakker
J. van der Plas                                   J. van der Plas
J. Plokker                                           H. Vingerling
L. de Vink                                           B. Wolthuis
H. Vingerling                                     G. Russchenberg
B. Voormolen
E. Wolthuis
J. de Wit
R. van Rijn
G. Russchenberg
H. Schonenberg

Eindredactie:                                   Ontwikkeling website:
Mevr. C. Vingerling                               Zwaar Contrast

Subsidiegevers:
Gemeente Katwijk
Meerburgfonds
Fonds 1818
Prins Bernhardcultuurfonds

Disclaimer
Canon van Katwijk is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan deze website kunnen echter geen rechten ontleend worden.
Deze website aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van de website en de websites waar naar verwezen wordt, mocht voortvloeien.
Canon van Katwijk is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar naar verwezen wordt.

De foto’s op deze website komen uit de collecties van de erfgoedverenigingen.
Voor zover die niet uit die collecties komen, heeft en doet Canon van Katwijk zijn uiterste best om alle rechthebbenden van foto’s te benaderen of duidelijk de bron te vermelden.
Mocht u onverhoopt toch menen de rechten te bezitten of de genoemde bron klopt niet, neem dan contact via het contactformulier op deze website.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Canon van Katwijk mag niets van deze website
worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, magnetische media, op internet of op welke andere wijze dan ook.