Geraadpleegde bronnen

Droge voeten in de IJzertijd

Dijkstra, M. 2011, Rondom de mondingen van Rijn & Maas. Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek, Amsterdam.

Velde van der H. M. (ed) 2008, Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn, de Zanderij- Westerbaan in Katwijk, Amersfoort.

Knooppunt in een wereldrijk

Hingh, A. E. de & W. K. Vos 2005, Romeinen in Valkenburg (ZH). De opgravingsgeschiedenis en het archeologisch onderzoek van Praetorium Agrippinae, Leiden.

De Peutinger Kaart is een middeleeuwse kopie van een oorspronkelijk Romeinse kaart van het Romeinse wereldrijk. Een van de weinige exemplaren van de kaart is in het bezit van het Katwijks Museum.

Vos, W. K. & E. van der Linden & B. Voormolen 2012, Romeinen op De Woerd. Reconstructie van een woonwijk op grond van een vergeten opgraving in Valkenburg(ZH), Leiden.

Grote Havikssteigers

Dijkstra, M. 2011, Rondom de mondingen van Rijn & Maas. Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek, Amsterdam.

M. Mostert, 2009, In de marge van de beschaving, De geschiedenis van Nederland 0-1100, Amsterdam

Rinasburg

Dijkstra, M. 2011, Rondom de mondingen van Rijn & Maas. Landschap en bewoning tussen de 3e en 9e eeuw in Zuid-Holland, in het bijzonder de Oude Rijnstreek, Amsterdam.

Geschiedenis van Holland tot 1572 deel 1, door diverse historici, archeologen en kunsthistorici

Westerheem, jaargang 60 deel 4

E. Orsel, Stenen van de graaf

W. Glasbergen & S. Leenheer, Duizend jaar Rijnsburg, 1974

Rijnsburgse Uien

Simon Leenheer en Daan Hogewoning sr (2005) ‘Zó was Rijnsburg. Een dorp en zijn bewoners in historisch perspectief’

Antheun Janse, Annemarie Kingmans, Evaliene Oosterlee, Karin van der Plas en Bernard Vermet (2006) ‘De rijke historie van een nieuwe gemeente’

J.B. Glasbergen ‘Tot groei en bloei van ons vak’

De Rooie Buurt

Chr. Verhagen, 40 jaar bouwen, Geschiedenis van de Woningbouwvereniging “Spinoza” Rijnsburg, 1929-1969

Schilderen van licht

John Sillevis e.a, Katwijk in de schilderkunst, Stichting Katwijks Museum/Genootschap Oud Katwijk, 1995

Arend-Jan Sleyster, Willy Sluiter en de Kunstvereeniging Katwijk, 1908-1910, Stichting Katwijks Museum, 2008

Hans Kraan e.a., Dromen van Holland, buitenlandse kunstenaars schilderen Holland 1800- 1914, Waanders Uitgevers Zwolle  i.s.m. het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag, 2002

We mosse ruifele

Katteks, om ’t te bewaere voor ’t naegeslacht. Een plaat met Katwijks dialect uit 1938, gesproken door C. Varkevisser. Met een transcriptie en vertaling door Leendert de Vink. Katwijk, 2004. Compact disc.

Marel, Jaap van der: Een handvol rozers. Over Katwijk en het Katwijks. Leiden, 2008.

Marel, Jaap van der: Op z’n Katteks ezààd.

Marel, Jaap van der, en Leendert de Vink: Wel wel, ’n huis mit ’n bel, en dan nog vollek roupe! 144 uitdrukkingen en gezegdes in het Katwijkse dialect. Leiden, 2010.

Overdiep, G.S., m.m.v. C. Varkevisser: De volkstaal van Katwijk aan Zee. Antwerpen, 1940.

Overdiep, G.S., m.m.v. C. Varkevisser: Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee. Antwerpen, 1949.

Vink, Leendert de: Dialect en dialectverandering in Katwijk aan Zee. Delft, 2004.

Vink, Leendert de: Kleine grammatica van het Katwijks. Voor iedereen die het dialect wil spreken, lezen of schrijven. Leiden, 2004.

Vink, Leendert de, m.m.v. Korrie Korevaart en Jaap van der Marel: Aan boord van een Katwijkse bomschuit in de achttiende eeuw. Het handschrift van schipper Leendert Buijsertszoon van der Plas. Leiden, 2012.

Website: www.katwijkswoordenboek.nl

In voorbereiding: Jaap van der Marel en Leendert de Vink: Katwijks woordenboek.