Jagers, Boeren en Romeinen5000 vChr. - 500

Ridders en Monniken500 - 1000

Steden en Staten1000 - 1500

Hervormers en Regenten1500 - 1700

Pruiken en Revoluties1700 - 1800

Burgers en Stoommachines1800 - 1900

Moeilijke Tijden1900 - 1950

Groei en Welzijn1945 - Heden

?>

Steden en Staten

1000 tot 1500, Hoge en late middeleeuwen

Rond de tiende eeuw kreeg het bestuur meer structuur. Het raamwerk was het leenstelsel waarbinnen de Duitse keizer een centrale rol speelde. Om het bestuur onder controle te houden, delegeerde hij taken aan graven. In deze regio was dat de graaf van Holland,  die op zijn beurt het graafschap weer in ambachten verdeelde. De ambachten werden geleid door de lagere adel. Deze bewoonden grote boerderijen, de hoven, zoals de Hof van Valkenburg en de Hof van Rijnsburg. In Katwijk oefende de heer van Katwijk het gezag uit. In de loop van de middeleeuwen verschoof het machtscentrum geleidelijk naar Leiden.

Het Mallegat

Vanaf de veertiende eeuw kreeg Rijnland steeds meer wateroverlast. Naar aanleiding van een rapport over dit probleem besloot het Hoogheemraadschap Rijnland de afwatering te verbeteren door bij Katwijk een afwateringskanaal...

lezen

Het Mallegat

terug
naar verhalen

Steden en Staten

1000 - 1500

Heren van Katwijk en Valkenburg

Op het kruispunt van de Heerweg en de Rijn was een nederzetting gegroeid.  Het dorp Katwijk wordt In een Latijnse oorkonde uit 1224 voor het eerst genoemd:  “apud Rhenum Catwijck” ...

lezen

Heren van Katwijk en Valkenburg

terug
naar verhalen

Steden en Staten

1000 - 1500

De Hof van Valkenburg “Luttige Geest”

In het Frankische rijk was het gebruikelijk om grote landgoederen te exploiteren via het hofstelsel. Dit hield in dat het landgoed of domein werd georganiseerd rond een centrale hof (een curtis...

lezen

De Hof van Valkenburg “Luttige Geest”

terug
naar verhalen

Steden en Staten

1000 - 1500

Een dorp in de zeereep

In de vroege middeleeuwen vond de visserij plaats van uit Katwijk aan den Rijn. Door verzanding van de monding van de Rijn werd het noodzakelijk om vanaf het strand te...

lezen

Een dorp in de zeereep

terug
naar verhalen

Steden en Staten

1000 - 1500