Jagers, Boeren en Romeinen5000 vChr. - 500

Ridders en Monniken500 - 1000

Steden en Staten1000 - 1500

Hervormers en Regenten1500 - 1700

Pruiken en Revoluties1700 - 1800

Burgers en Stoommachines1800 - 1900

Moeilijke Tijden1900 - 1950

Groei en Welzijn1945 - Heden

?>

Pruiken en Revoluties

1700 tot 1800, Verval en Verlichting

In de achttiende eeuw nam de Republiek als machtsfactor geleidelijk in betekenis af, al speelde Amsterdam financieel nog wel een belangrijke rol.  De aandacht ging meer uit naar de pruiken dan naar het ondernemen. Dat gold niet voor Rijnsburg, waar de tuinbouw en daarvan vooral de uienteelt de handel stimuleerde. In Europa ging de Verlichting het denken beïnvloeden, wat een van de elementen was die aan de Franse revolutie ten grondslag lagen. Nederland kwam in de Franse invloedsfeer te liggen, wat leidde tot een blokkade door de Engelse vloot. Hierdoor werd de visserij in Katwijk sterk gehinderd. Het van de grond komende wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de  natuurwetenschappen gaf de aanzet tot de industriële revolutie. In onze dorpen was de invloed daarvan nog van weinig betekenis.

Rijnsburgse Uien

Vanaf de eerste bewoning in onze streken werden kleine akkers bewerkt. De geteelde gewassen vormden het voedsel voor de eigen gemeenschap. Het menu was in die tijd gebaseerd op graan,...

lezen

Rijnsburgse Uien

terug
naar verhalen

Pruiken en Revoluties

1700 - 1800

De bomschuit

De commerciële visserij in de Nederlanden ontstond waarschijnlijk vanaf de twaalfde eeuw in Vlaanderen. Deze breidde zich vervolgens uit naar het noorden, naar het deltagebied en de Hollandse duinenkust. Aangenomen...

lezen

De bomschuit

terug
naar verhalen

Pruiken en Revoluties

1700 - 1800