lesbrief: Oorlogssporen

Terug naar venster

Waar gaat dit project over?

Oorlogssporen  gaat over een aantal belangrijke lokale gebeurtenissen in de gemeente Katwijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het project maakt de leerlingen zich ervan bewust dat ook in hun directe omgeving de sporen van deze verschrikkelijke oorlog nog steeds tastbaar en zichtbaar zijn, en dat deze oorlog dus helemaal niet ‘ver-van-mijn-bed’ is. De in totaal drie lessen (los van elkaar uit te voeren, met eventueel mogelijkheid tot verdieping in een vierde en vijfde activiteit zoomen ieder in op een centrale gebeurtenis in een van de drie kernen binnen de gemeente, namelijk Katwijk, Rijnburg en Valkenburg. De leerlingen ontdekken via spannende verhalen en eigen onderzoek meer over deze gebeurtenissen. Ze verwerken hun bevindingen in een creatieve opdracht, waarbij samenwerken, kritisch kijken en empathie van belang zijn. Ook worden zij gestimuleerd na te denken over hun eigen gevoelens en ideeën hierbij: hoe zou ik reageren, wat heeft deze gebeurtenis betekend voor de wereld waarin ik nu leef, herken ik elementen die nu nog steeds spelen?
Download leraren handleiding:
Complete handleiding: Oorlogssporen
Lesbrief voor Katwijk: Oorlogssporen_Katwijk
Lesbrief voor Rijnsburg: Oorlogssporen_Rijnsburg
Lesbrief voor Valkenburg: Oorlogssporen_Valkenburg