6b Bloemen uit Rijnsburg

Terug naar venster

Tuinbouw
Door de eeuwen heen hebben mensen gehouden van de schoonheid van bloemen en planten.
Al in de tijd van Karel de Grote werd in onze streken voor het eerst de Madonnalelie gekweekt.
Rond 1400 werden bij de abdij van Rijnsburg voor het eerst rozen geteeld, daarna ook bij Noordwijk. Door de toenemende welvaart kregen mensen behoefte aan luxe. Hierin gingen ook bloemen een rol spelen.

Handelsgeest
In Rijnsburg gingen mensen die gevoel hadden voor de handel  zich met de bloementeelt bezighouden.
Het snelle verleppen van bloemen maakte dat ze na het plukken zo snel mogelijk moesten worden verkocht.
Dat vereiste de vaardigheid om de bloemen bij de verkoop op een goede manier aan te prijzen.
Zo werd de handelsgeest waar Rijnsburgers bekend om zijn verder ontwikkeld. De Rijnsburgers gingen een belangrijke rol op de markt spelen.
Toen in het jaar 1756 een aantal handelaren op de Haagse markt ruzie kregen,  bleek dat de helft van de bloemenverkopers uit Rijnsburg kwam!

Veiling
Vanaf ongeveer 1850 kwamen er meer bloemen beschikbaar en werden ze ook goedkoper.
In die tijd werd duidelijk dat de vaststelling van de prijs van bloemen beter moest worden geregeld.  Door de bloemen op een openbare verkoping te koop aan te bieden (te veilen) kon een min of meer eerlijke prijs worden vastgesteld.
Voor de kwekers was dat niet altijd een verbetering, want op de vaststelling van de prijs hadden zij weinig invloed.
Aan het begin van de 20e eeuw vond de Rijnsburgse bloemenhandel in Café Coster plaats, op de hoek van de Oegstgeesterweg en de Tramstraat. Tussen andere zaken door werden partijtjes bloemen aan de man gebracht.
De komst van de elektrische tram zorgde voor sneller en regelmatig vervoer naar andere plaatsen.
In 1914 werd de veilingvereniging Flora opgericht die de bloemenveilingen ging organiseren. Al snel werd van een elektrisch ‘afmijntoestel’ gebruik gemaakt.
Een  afmijntoestel is een apparaat dat door middel van een wijzer aangeeft welk bod een bieder doet.
In 1917 verhuisde de veiling naar een eigen veilinggebouw, dat tegenover het café lag.

Teun Kralt
Na de Eerste Wereldoorlog kwam de handel met het buitenland op gang. De bloementeelt en de veiling breidden zich snel uit.
Voorzitter van het veilingbestuur werd Teun Kralt en hij zou dat veertig jaar blijven. Hij was een man met veel invloed. In de economisch moeilijke tijd van de jaren ’30 zorgde hij er met zijn eigen spaargeld voor dat deze moeilijke periode werd overbrugd. In 1948 was hij een van de oprichters van de Tuinbouwschool.
Ononderbroken spande hij zich in voor de uitvoer van bloemen naar het buitenland. Ook maakte hij, zelf tuinder, zich sterk voor de belangen van de tuinders.

Groei en bloei
Na de Tweede Wereldoorlog nam de welvaart toe en daarmee ook de behoefte aan een bloemetje op tafel. De bloemenveiling en de bloemenexport groeiden enorm.
In 1990 was de verkoop op veiling Flora goed voor 500 miljoen gulden!
Het veilingterrein aan de Rijnsburgerweg werd uiteindelijk te klein en daarom verhuisde Flora in 1980 naar nieuwbouw in de Camphuijzerpolder.

Lijnrijden
Een goed voorbeeld van de  Rijnsburgse creativiteit in de handel is de lijnrijder: een bloemenhandelaar die voor eigen rekening een lading bloemen in zijn vrachtwagen meeneemt en ergens anders, vaak in het buitenland, aan zijn klanten verkoopt.
Aan het eind van de rit moet de ‘losmaker’ er voor zorgen dat de lijnrijder geen bloemen mee naar huis hoeft te nemen. In ruil daarvoor betaalt deze koper een lagere prijs, maar hij loopt wel het gevaar dat de restpartij minder is van kwaliteit.
In de tijd na de tweede wereldoorlog waren de rolluikenauto’s van de lijnrijders bekend. Daarin  konden de bloemen mooi worden uitgestald.

En nu….
Hoewel er nog steeds grote bloemenkwekers in en rond Rijnsburg zijn en de glastuinbouw in technisch opzicht heel vooruitstrevend is, komen de grenzen van de groei in zicht.
In het westen van het land wordt grond namelijk vaak bestemd voor woningbouw en bedrijventerreinen, wat  ten koste gaat van de tuinbouw.
Door de groei van de bloemenhandel moest Veiling Flora uitbreiden.
Eerst ging de veiling in 2002 met Veiling Holland in Naaldwijk samen, en in 2008 werd samen met Bloemenveiling Aalsmeer Flora-Holland opgericht.

Tip:Veiling Flora is helaas niet voor het publiek toegangkelijk, maar de vestiging in Aalsmeer wel, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 07.00 tot 11.00 uur en op donderdag van 07.00 tot 09.00 uur.