7 MOEILIJKE TIJDEN

Terug naar venster

1900 tot 1950 De wereldoorlogen

De eerste helft van de twintigste eeuw was in de hele wereld een periode van grote politieke onzekerheid. Dit leidde in twee wereldoorlogen tot grote machtsverschuivingen. Tijdens de eerste wereldoorlog werd in Katwijk aan Zee de visserij zwaar getroffen door oorlogshandelingen, waarbij meer dan honderd vissers omkwamen. Gedurende de periode tussen de wereldoorlogen (1918 tot 1940) vertoonde de economie grote schommelingen. Tijdens de jaren 20 was er sprake van een enorme groei, die in de jaren 30 omsloeg naar een wereldwijde economische crisis. Tijdens die moeilijke jaren waren veel mensen in onze streek werkloos. De tweede wereldoorlog had een ingrijpende invloed op het leven van de hele bevolking. Al in de vroege ochtend van de eerste oorlogsdag braken op en rond het vliegveld Valkenburg hevige gevechten uit. Het dorp Valkenburg werd grotendeels verwoest en vele inwoners en honderden militairen van beide partijen kwamen om. In 1942 werd in Katwijk aan Zee begonnen met de aanleg van de Atlantikwall, waarvoor honderden huizen werden afgebroken. Duizenden inwoners moesten naar andere dorpen en steden vertrekken. Veel Rijnsburgers boden tijdens de Duitse bezetting met gevaar voor eigen leven onderdak aan een groot aantal onderduikers en waren betrokken bij het verzet.