Lesbrief 2C

Terug naar venster

Lesbrief 2c: Rinasburg.
Rijnsburg, vroege middeleeuwen 550-1100.

Stap 1 : Plaatsing tijd
1a Dit thema gaat over het ontstaan van Rijnsburg in de vroege middeleeuwen.
Van welk jaar tot welk jaar waren de vroege middeleeuwen in Rijnsburg?

b Het zou tot ongeveer 500 na Chr. duren voordat het oevergebied van de Rijn en de
Vliet weer bewoond werd. Streep de foute antwoorden door.
Dit is vijfde – zesde- zevende eeuw.

Stap 2: Bewoning aan de Vliet
2a  Waarnaar is Rinasburg genoemd in de 10e eeuw.
Kruis het goede antwoord aan.
a. Omdat het langs de Rijn ligt.
b. Genoemd naar de ringwalburg.
c. Genoemd naar de nederzetting Rudolfsheim.
b  Welke vondst verwijst naar het Angel-Saksisch gebied?
c  Hoe is de Vliet ontstaan?

Stap 3: Rinasburg.
3 Schrijf de woorden op de goede plek.
Kies uit: vazallen – keizer Hendrik III – Oude Rijn – graaf van Holland.
In die tijd vormde de ____________ een belangrijke verkeerader tussen de Noorzee en het
achterland.
Met toestemming van de ______________________ werden eigen munten geslagen
In 1047 viel ____________________ met een leger Rinasburg aan.
De burggraven werden __________________van het Hollandse gravenhuis.

Stap 4: Archeologische vondsten
4. Teken de 4 vondsten die beschreven staan in je leerboek na.

Stap 5: Laurentiuskerk
5. Beschrijf kort n.a.v. welke gebeurtenis  de Laurentiuskerk is ontstaan?

Excursietips:
Breng een bezoek aan de Laurentiuskerk en maak daar een werkstuk over.
Maak ook foto’s, die je kunt gebruiken voor je verslag.