Over de Canon van Katwijk

Wat deden de Romeinen hier?
Hoe kwam Spinoza in Rijnsburg?
Is de paardenmarkt van Valkenburg de oudste paardenmarkt van Nederland?
Hoe zat het met de kunstenaarskolonie in Katwijk?
Wat was het Heerenschool?
De Tweede Wereldoorlog, wat heeft die hier teweeg gebracht?

De Canon van Katwijk geeft op deze en andere vragen een antwoord.
Vierendertig vensters gegroepeerd in acht tijdvakken geven informatie over de geschiedenis van het gebied van de vroegere gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.
Het biedt iedere geïnteresseerde de mogelijkheid om zich op snelle wijze een beeld te vormen van datgene wat in het verleden mede bepalend is geweest voor de vormgeving van het heden in dit gebied.

De Canon van Katwijk is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de erfgoedverenigingen van Katwijk, Rijnsburg  en Valkenburg; het initiatief was van het weekblad De Katwijksche Post.
In totaal zestien schrijvers hebben aan de canon gewerkt, allen op basis van vrijwilligheid en onbezoldigd.

De canon is bedoeld voor een ieder die belangstelling heeft voor de geschiedenis van dit gebied, maar in het bijzonder voor de inwoners van de gemeente Katwijk zelf?
Ook het basisonderwijs kan in de canon informatie en aanknopingspunten vinden.
Selecteer in menu: voor het basisonderwijs.

De Canon van Katwijk is ook in boekvorm verkrijgbaar.(ISBN: 978 90389 2590 5)

Regiocanons.nl en Canon van Nederland zijn de overkoepelende websites voor regionale en lokale canons in Nederland. Hier vindt u het verhaal van uw provincie, regio of woonplaats als ‘vensters’ in woord en beeld: de belangrijkste momenten, personen en plekken uit het verleden op een rijtje. Regiocanons.nl is gekoppeld aan entoen.nu, de canon van Nederland.