Jagers, Boeren en Romeinen5000 vChr. - 500

Ridders en Monniken500 - 1000

Steden en Staten1000 - 1500

Hervormers en Regenten1500 - 1700

Pruiken en Revoluties1700 - 1800

Burgers en Stoommachines1800 - 1900

Moeilijke Tijden1900 - 1950

Groei en Welzijn1945 - Heden

?>

Hervormers en Regenten

1500 tot 1700, Hervormers en regenten

Vanaf 1500 ontwikkelde het graafschap Holland zich tot een dynamisch gewest, waar handel, nijverheid en cultuur tot grote bloei kwamen. Ook in religieus opzicht vonden onder invloed van hervormers zoals Luther en Calvijn grote veranderingen plaats. Dit alles leidde tot een conflict met de Spaanse koning Philips II,  dat uitmondde in de tachtigjarige oorlog. Tijdens het beleg van Leiden had de bevolking in de omliggende dorpen veel van het oorlogsgeweld te lijden. De Rijnsburgse abdij en de kerken van Valkenburg en het Katwijkse zeedorp werden verwoest. Uiteindelijk verklaarden veel gewesten, waaronder Holland en Zeeland, zich met het ‘Plakkaat van Verlatinge’ onafhankelijk. Hoewel de opstand mede een gevolg was van religieuze tegenstellingen, onderscheidde de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zich door een tolerante houding ten opzichte van katholieken en protestantse minderheden. In Rijnsburg uitte zich dat door het gedogen van de Rijnsburger Collegianten en het bieden van gastvrijheid aan de filosoof Spinoza.

Opstand

Af en toe kwamen groepjes mensen naar het landgoed van Huize Toornvliet. De jonkvrouwe had dan een prediker gevraagd om een zogenoemde hagepreek te houden. Sinds 1546 was zij namelijk...

lezen

Opstand

terug
naar verhalen

Hervormers en Regenten

1500 - 1700

Paradijsvogels

Bijzondere, eigenzinnige of kleurrijke mensen worden wel eens “paradijsvogels” genoemd. In Rijnsburg heeft in de zeventiende eeuw een aantal van zulke mensen gewoond. Artikel 13 van de Unie van Utrecht...

lezen

Paradijsvogels

terug
naar verhalen

Hervormers en Regenten

1500 - 1700

Verder in dit Tijdvak

lezen

Verder in dit Tijdvak

terug
naar verhalen

Hervormers en Regenten

1500 - 1700