5 PRUIKEN EN REVOLUTIES

Terug naar venster

1700 tot 1800 Verval en Verlichting

In de achttiende eeuw nam de betekenis van de Republiek als machtige natie geleidelijk af, al speelde Amsterdam als centrum van de handel nog wel een belangrijke rol. De aandacht ging meer uit naar pruiken dan naar productie en handel. Dat gold niet voor Rijnsburg, waar de tuinbouw, en daarvan vooral de uienteelt, de handel bevorderde. In Europa kreeg de Verlichting veel invloed op de politiek, wetenschap en godsdienst. Dit was een beweging die het gebruik van de rede, d.w.z. het verstand, wilde bevorderen. De voorstanders ervan bestreden bijgeloof, misbruik van het recht en onverdraagzaamheid. Dit werd uiteindelijk een van de oorzaken van de Franse revolutie aan het einde van de 18e eeuw. Nederland kwam onder invloed van de Franse staat, wat leidde tot een blokkade door de Engelse vloot. Engeland en Frankrijk waren namelijk elkaars vijanden. Hierdoor werd de visserij in Katwijk erg gehinderd. In deze tijd kwam het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de natuurwetenschappen tot ontwikkeling. Hierdoor ging een historische omschakeling plaatsvinden van handmatig naar machinaal gemaakte producten: de industriƫle revolutie. In onze dorpen was daarvan nog weinig te merken.